สุโขทัย-“นายกหยัด”เปิดสภาฯพร้อมแถลงนโยบายในการทำงานเพื่อชาวบ้านสารจิตร

สุโขทัย-“นายกหยัด”เปิดสภาฯพร้อมแถลงนโยบายในการทำงานเพื่อชาวบ้านสารจิตร

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.09น. วันที่ 10มค.2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย นายธวัชชัย แผ่วงค์ นายกอบต.สารจิตร เป็นประธานเปิดสภาและแถลงนโยบายในการทำงานแก่ข้าราชการ,พนักงาน รวมถึงสมาชิกสภาอบต.สารจิตร โดยมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายธีระพัฒน์ หาญณรงค์ รองนายกฯ,นส.นันทนา ถนอมจิตร์ รองนายกฯ,นายสุเทพ ปักษี เลขาฯนายก และ นางสุพรรณนิการ์ ท้าวบุญยืน เลขานุการสภาฯ เข้าร่วม

นายธวัชชัย แผ่วงค์ นายกอบต.สารจิตร กล่าวว่า ภารกิจเร่งด่วนหลังจากที่ตนและคณะเข้ามาบริหารก็คือ การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำด้านการเกษตร เพราะอาชีพหลักของประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่คือ การทำนาข้าว การปลูกข้าวโพด และ การปลูกอ้อย ซึ่งแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคถือเป็นเรื่องสำคัญและอยู่ในแผนการพัฒนาของอบต.สารจิตร รวมไปถึงการดูแลในด้านสาธาณูโภค

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรต.สารจิตรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ตามนโยบายในการทำงานคือ “รวมพลังสามัคคี สร้างความดีให้ประจักษ์ เพื่อเกียรติศักดิ์ตำบลสารจิตร”
หลังสิ้นสุดการแถลงนโยบาย นายชนะ อุดมจิรพัฒน์ ปลัดอบต.สารจิตร ได้เป็นตัวแทนมอบพวงมาลัยแสดงความยินดีกับนายธวัชชัย แผ่วงค์ นายกอบต.สารจิตร และคณะผู้บริหาร อีกด้วย