(สุรินทร์)มทบ.25 จัดพิธีวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

(สุรินทร์)มทบ.25 จัดพิธีว...

จันทบุรี-มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับสสจ.จันทบุรีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา

จันทบุรี-มูลนิธิกาญจนบารม...