ปทุมธานี “นายกมานิตย์” เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ (คลองขี้ปด)

ปทุมธานี “นายกมานิตย์” เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ (คลองขี้ปด)

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙ ๐๐ น.ผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลาขี้ปด ล้างถนนท้องคุ้ง หมู่ ๗ ตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายมานิตย์ แก้วพวง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากใหญ่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาทำความสะอาดร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ล้างถนนท้องคุ้ง ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียง ด้านนายมานิต แก้วพวง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากใหญ่ กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ ประจำตำบลเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด จิตอาสา

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาทำความสะอาดร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ล้างศาลาขี้ปด ล้วถนนท้องคุ้ง
ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ให้สะอาดและสวยงาม สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกันทำความสะอาดในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดี เดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน