Breaking News

นราธิวาส-รอง ผอ.ศปพร.เป็นผู้แทน ผอ.ศปพร. พบปะเยี่ยมเยียน มอบความห่วงใย และให้กำลังใจสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มปักผ้าและทอผ้า ณ วัดพระพุทธ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

นราธิวาส-รอง ผอ.ศปพร.เป็น...

(สุรินทร์) พลเอกกิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ตรวจเยี่ยมภารกิจการป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา เน้นเรื่องระบบน้ำชายแดน ในห้วงหน้าแล้ง

(สุรินทร์) พลเอกกิตติศักด...