ปทุมธานี กิจกรรมรณรงค์ล้างทำความสะอาดแผงลอย จุดผ่อนผัน เพื่อพิชิตฝุ่น PM 2.5 โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต

ปทุมธานี กิจกรรมรณรงค์ล้า...