Breaking News

ปทุมธานี กิจกรรมรณรงค์ล้างทำความสะอาดแผงลอย จุดผ่อนผัน เพื่อพิชิตฝุ่น PM 2.5 โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต

ปทุมธานี กิจกรรมรณรงค์ล้างทำความสะอาดแผงลอย จุดผ่อนผัน เพื่อพิชิตฝุ่น PM 2.5 โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหน้าองค์พระพุทธโสธร – สะพานลอย เมน 2 หน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายธนเดช ศรีเพ็ชร์ นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ นางสาวอรุณรัตน์ ปามาคำ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ล้างทำความสะอาดแผงลอย จุดผ่อนผัน เพื่อพิชิตฝุ่น PM 2.5 โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต

ร่วมกันทำความสะอาดและจัดระเบียบสถานที่ เพื่อไว้จัดงานสำคัญต่างๆ ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หนักงานเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ชมรมแผงลอยหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดวงกมล ภาคเอกชนและภาคประชาชนเทศบาลนครรังสิต

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน