มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ร่วมพลังบุญ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 1 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 72 ตัว

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ร่วมพลังบุญ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 1 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 72 ตัว

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
มูลนิธิพุทธภูมิธรรม นำโดย
พลเอกเอกชัย หาญพูนวิทยา ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพุทธภูมิธรรม , อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม
ร่วมพลังบุญกับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 1 นำโดย พลโทชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ 1 , พลโทอมฤต บุญสุยา แม่ทัพน้อยที่ 1 , พลตรีวรยส เหลืองสุวรรณ รองแม่ทัพภาคที่ 1 , พลตรีศรัณย์ รอดบุญธรรม เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 , พลตรีเทพพิทักษ์ นิมิตร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
พร้อมผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ , ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 72 ตัว
ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

โดย มูลนิธิพุทธภูมิธรรม
เป็นสะพานบุญ
มอบโค-กระบือ จำนวน 72 ตัว ให้กับกองทัพภาคที่ 1
ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และเป็นพลังบุญเพื่อแผ่นดิน
ส่งอานิสงส์ผลบุญให้กัลยาณมิตร ประชาชนทุกหมู่เหล่า

โดยมีหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการเลี้ยงดูแล ให้ปลอดภัยมีสุข มีอายุยืนยาวตลอดอายุขัย ต่อไป

ด้วยอานุภาพแห่ง พระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บุญกุศลทั้งปวง
โปรดอำนวยศุภมงคลให้แด่กัลยาณมิตร และผู้ร่วมบุญ ผู้ร่วมอนุโมทนาบุญ ทุกท่าน
ให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตราบถึงพระนิพพาน เทอญ…