นครนายก – โรงเรียนนครนายกวิทยาคมจัดแข่งกีฬาสี (ปีนี้จัดให้มีการแข่งขันเพาะกายเป็นปีแรก)

โรงเรียนนครนายกวิทยาคมจัดการแข่งขันกีฬาสีสักทองเกมส์ ครั้งที่ 17 มีทีมที่เข้าแข่งขัน 5 ทีมแบ่งเป็นสีต่างๆโดยปีนี้ปีแรกได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพาะกายเป็นปีแรก

 

เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผอ.เขตสพม.ปราจีนบุรี-นครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกฬาสีภายในโรงเรียนนครนายกวิทยาคม สักทองเกมส์ ครั้งที่ 17 โดยมีนายชานันท์ ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายก คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนครนายกวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีทีมที่เข้าแข่งขันกีฬาสีจำนวน 5 สีได้แก่ทีมคณะเมฆินทร์(สีฟ้า) ทีมคณะพยักฆราช(สีเหลือง) ทีมคณะสุริยะเทพ(สีชมพู)

 

ทีมคณะอัมรินทร์(สีเขียว) ทีมคณะอินนิล(สีม่วง) กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันมี 11 ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เชปักตะกร้อ แชร์บอล เปตอง บาสเกตบอล E-Sport Rov เนตบอล กรีฑา E – Sport VOLORANT และกีฬาเพาะกาย พร้อมมีประกวดขบวนพาเหรด กองเชียรเป็นต้น ส่วนการแข่งขันกีฬาเพาะกาย ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการประกวดปีนี้เป็นครั้งแรก โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น 1/โมเดลพิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร 2/โมเดลฟิสิคชายรุ่นความสูง 165 – 175 เซนติเมตร 3/โมเดลฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 เซนติเมตร

     

ผลการแข่งขันโมเดลฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร ได้ที่ 1 นายพรหมพิริยะ เย็นที เบอร์ 4 สีฟ้า ได้อันดับ 1

โมดลฟิสิคชายรุ่นความสูง 165 – 175 เซนติเมตร ได้ที่ 1 นายอิฐิมาก เอี่ยมเรือง เบอร์ 2 สีชมพู ได้อันดับที่ 1

โมเดลฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 เซนติเมตร ได้ที่ 1 นายธนภัทร์ จั่นเพ็ชร เบอร์ 2 สีเหลือง ได้อันดับที่ 1 เป็นต้น

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก