ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าทองคำ ครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 2,500ปี สร้างปลียอดทองคำ ส่วนสุดท้าย พระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร

ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าทองคำ ครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบ 2,500ปี สร้างปลียอดทองคำ ส่วนสุดท้าย พระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร

ณ​ วัดชัยมงคล​ จ.เชียงใหม่​
30​ มิถุนายน​ 2567 เวลา​ 09.00น.

ร่วมบุญ
ธนาคารกรุงเทพ 316-4-80833-3 ชื่อบัญชี วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เพื่อบูรณะหุ้มปลียอดทองคำวัดพระธาตุเชิงชุมส่วนที่ 2 และ 3

หรือ สแกนโอนผ่าน QR Code ระบบการสแกนจ่ายนี้จะผูกกับสรรพากรและลดหย่อนภาษีในระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องขอใบโมทนาบัตรจากวัด

โครงการบูรณะองค์พระธาตุ ถวายฉัตรทองคำ และ หุ้มปลียอดทองคำ พระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
ครั้งสำคัญรอบ 2,500 ปี!!! หลังกึ่งพุทธกาล…เพื่อให้มีความแข็งแรงคงทนและสง่างาม สมกับเป็นหนึ่งในพระธาตุศักดิ์สิทธิ์สำคัญแห่งแผ่นดิน โดยขณะนี้ได้ดำเนินการถึงการหุ้มปลียอดฉัตรทองคำส่วนสุดท้ายแล้ว วัดพระธาตุเชิงชุมและมูลนิธิพุทธภูมิธรรมจึงเชิญชวนศรัทธามหาชน ร่วมถวายทองคำครั้งสุดท้ายเป็นปลียอดฉัตรสูงสุดแห่งพระธาตุ

แจ้งหลักฐานการร่วมบุญ พร้อมชื่อนามสกุล (ส่งมาได้จำนวนไม่จำกัด เพื่อให้คณะทำงานพิมพ์รายชื่อขึ้นโต๊ะนมัสการบูชาพระธาตุฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล) มาที่ไลน์มูลนิธิพุทธภูมิธรรม
Line ID : @bbdf
กด https://lin.ee/k82SI8J

คำว่า “เชิงชุม” หมายถึง การมีรอยพระพุทธบาทมารวมหรือชุมนุมกันอยู่แล้ว ซึ่งที่นี่จะมีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้ากุกสันโธ พระพุทธเจ้าโกนาคมโน พระพุทธเจ้ากัสสะโป และพระพุทธเจ้าโคตมะ ซึ่งก่อนจะเสด็จดับขันธ์ ปรินิพพาน ต้องไปประทับรอยพระบาทไว้ที่นั่นทุกพระองค์ พระพุทธเจ้าพระนามว่า ศรีอาริยเมตตรัย องค์ที่ 5 ในภัทกัปป์นี้ ก็จะประทับรอยพระบาทไว้เช่นกัน วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จึงพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง หนึ่งในพระธาตุแห่งแผ่นดิน

… ทองคำ อาจจะมองดูมากในความคิดของบางท่าน… แต่ก็มิอาจเทียบได้กับพระพุทธคุณ ที่พวกเราชาวพุทธควร มารวมพลังเพื่อถวายต่อพระพุทธเจ้า รับพลังบุญกุศลและแผ่บุญกุศลไม่มีประมาณ เป็น อามิสบูชา ปฏิบัติบูชา ด้วยกตัญญูกตเวทิตาจิต …

อานิสงส์
1) การสร้างปลียอดฉัตรทองคำ เปรียบประหนึ่งการยกธรรมะให้อยู่เหนือใจของเรา เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ ตลอดจนเป็นผู้ได้รับในสิ่งที่เลิศเสมอ ดังนี้
1.1 ย่อมเป็นผู้ไม่รู้สึกร้อน – หนาว
1.2 ละอองธุลีไม่แปดเปื้อน และเป็นผู้ไม่มีจัญไร
1.3 เป็นผู้ที่มหาชนยำเกรงทุกเมื่อ และเป็นผู้ไม่มีอันตรายใดๆ
1.4 เกิดในตระกูลสูงศักดิ์ และมีผิวพรรณวรรณละเอียด

ได้ชื่อว่าได้บำเพ็ญบุญใหญ่มหาศาล บุญนี้ประกอบขึ้นเพื่อถวายแก่บุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็คือ เพื่อถวายแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า การนำทองคำไปหุ้มฉัตรยอดพระมหาเจดีย์นี้เป็นบุญใหญ่ เปี่ยมไปด้วยจิตศรัทธาและกตเวทิตาธรรมทำให้กุศลนั้นยิ่งใหญ่และยืนยาว วัตถุทานที่ใช้ทำบุญคือทองคำอันเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่มีคุณค่าสูงยิ่ง โดยพระสปริวารฉัตตทายกว่า“…ผู้ใดถวายฉัตรอันประดับแล้วเป็นที่รื่นรมย์ใจนี้ ด้วยความเลื่อมใสแห่งจิตนั้น ผู้นั้นจะไม่ไปสู่ทฺวคติเลย จักได้เสวยเทวรัชสมบัติในเทวดา 3 ครั้ง จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช 32 ครั้งในแสนกัลป์ ผู้นั้นจักเป็นโอรสผู้รับมรดกในธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้น กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะนิพพาน…” จะเป็นผู้ที่มีผิวพรรณผ่องใส จิตใจเบิกบาน สุขภาพแข็งแรง มีโภคะมาก เป็นที่นับหน้าถือตา ได้รับการยกย่อง เป็นผู้มีบริวารมาก เป็นผู้มีอำนาจ เป็นใหญ่เป็นโต ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง หากละโลกนี้แล้วจะมีสุคติเป็นที่ไป ผู้ใดปรารถนาพุทธภูมิก็ย่อมได้

ขอโมทนาสาธุการ😊🙏