สำนักงานศาลปกครองโดยสำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก จัดงานศาลปกครองพบสื่อมวลชนออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

สำนักงานศาลปกครองโดยสำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก จัดงานศาลปกครองพบสื่อมวลชนออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

     

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลปกครอง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก จัดงานศาลปกครองพบสื่อมวลชนออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 ให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่เขตอำนาจของศาลปกครองพิษณุโลก จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง การดำเนินคดีปกครองและกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองกับสื่อมวลชน

     

ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ นายเฉลิมวุฒิ เครืออินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์ สิมนาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครอง บรรยายเรื่อง “คดีพิพาทที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองพิษณุโลก” และ“คดีที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชน” และนางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย ตุลาการศาลปกครองกลาง บรรยายเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครอง” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live สำนักงานศาลปกครอง โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก.