มุกดาหาร​ -​สสจ.มุกดาหาร ผลิตผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เพิ่มมูลค่าบริการทางสุขภาพ สร้างอาชีพแก้จน

มุกดาหาร​ -​สสจ.มุกดาหาร ผลิตผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เพิ่มมูลค่าบริการทางสุขภาพ สร้างอาชีพแก้จน

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็น ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมงที่บริเวณ ลานพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช แก่งกะเบา อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายหมวดเอกดนุภพ รองไชย ปลัดอำเภอหว้านใหญ่ และนายสมใจ ธรรมบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู ร่วมพิธีด้วย

นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้รับงบประมาณจากจังหวัดมุกดาหารให้ ดำเนินการอบรมตามโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน โดยการจัดอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 50 คน ซึ่งกลุ่มซึ่งเป้าหมายได้เข้ารับการ ฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่จบหลักสูตรแล้วจะเกิดการจ้างงานด้านการแพทย์แผนไทย นวดไทย ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชน รวมถึงในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร เพิ่มมูลค่าการบริการทางสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เข้าถึงการบริการสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย สมุนไพร และภูมิปัญญาไทย

 

ภาพ/ข่าว​ เดวิท​ โชคชัย​ มุกดาหาร​ รายงาน​ 092-5259777​