มุกดาหาร​ -​เดินหน้าเศรษฐกิจสุขภาพ จัดมหกรรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

มุกดาหาร​ -​เดินหน้าเศรษฐกิจสุขภาพ จัดมหกรรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารได้มุ่งเน้นการเป็นเมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยวชายโขงเชื่อมโยงสู่สากล ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจสุขภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในประเด็นดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปประธรรมที่ชัดเจน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจึงได้ร่วมกับอำเภอหว้านใหญ่

และองค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู จัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกขึ้นที่แหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้งานดังกล่าวนอกจากจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชนแบบครบวงจรทั้งระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แล้ว ยังเป็นการต่อยอดพัฒนาให้แก่งกะเบา ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพร อีกด้วย

 

ภาพ​/ข่าว​ เดวิท​ โชคชัย​มุกดาหาร​ รายงาน​092-5259777​