สงขลา-ชาวประมงพื้นบ้าน บ้านบ่ออิฐ ยังคงออกเรือจับปลาตามปกติเนื่องจากทะเลเรียบไร้คลื่นลม แต่สัตว์น้ำที่จับได้ลดน้อยลงไม่คุ้มค่าเหนื่อย

สงขลา-ชาวประมงพื้นบ้าน บ้านบ่ออิฐ ยังคงออกเรือจับปลาตามปกติเนื่องจากทะเลเรียบไร้คลื่นลม แต่สัตว์น้ำที่จับได้ลดน้อยลงไม่คุ้มค่าเหนื่อยที่จะต้องออกเรือไปจับสัตว์น้ำตั้งแต่ 03.00 น.กลับเข้าฝั่ง 10.00 น. สัตว์น้ำที่จับได้หลากหลายชนิด

 

วันนี้ (20 มิถุนายน 2567) ชาวประมงพื้นบ้านบ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้นำเรือประมงออกไปทำการประมงจับปลาตามปกติ เนื่องจากสภาพทะเลในวันนี้ ทะเลเรียบไร้คลื่นลม เรือประมงพื้นบ้านหลายสิบลำออกไปทำการวางอวนจับปลาและวางลอบปูม้า ทั้งเรืออวนปลาทู เรือลอบปูและเรืออวนกุ้ง โดยนำเรือออกไปวางอวนและวางลอบปูม้า ตั้งแต่ 03.00 น. และกลับเข้าฝั่งในช่วงประมาณ 10.00 น.

 

โดยสัตว์น้ำที่จับได้ในวันนี้หลากหลายชนิด ส่วนใหญ่จะเป็นปลาทูและปูม้าที่มีราคา แต่ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ลดน้อยลง เนื่องจากทะเลเรียบ สภาพอากาศร้อนสัตว์น้ำหนีหายไปหมดและเมื่อนำสัตว์น้ำไปส่งขายที่ตลาดหักค่าน้ำมันแล้ว ยังไม่คุ้มค่าเหนื่อย แต่ก็จำเป็นต้องออกไปทำการประมงเพื่อนำรายได้มาเลี้ยงครอบครัว หากสภาพอากาศยังปกติและได้ออกทำการประมงทุกวัน แม้ว่าสัตว์น้ำจะจับได้ลดน้อยลงไม่เหมือนที่ผ่านมา

   

นายนภดล (บ่าว) หวังโซ๊ะ กล่าวว่า ตอนนี้ สถานการณ์ประมงพื้นบ้านซบเซา เนื่องจากของไม่ค่อยมี(หมายถึงสัตว์น้ำ) ออกเรือไปทำการประมงวางอวนจับปลาทูตั้งแต่ 03:00 น. วันนี้ปลาที่จับได้ เป็นปลาดาบ ปลาทู แล้วก็ปลาแดงนิดๆหน่อยๆ ขายแล้วน่าจะได้ประมาณ 1,000 บาท คุ้มค่าน้ำมัน แต่ค่าเหนื่อยไม่รู้จะคุ้มหรือไม่คุ้ม
ที่ผ่านมาทุกปีชาวประมงพื้นบ้านบ้านบ่ออิฐก็จะทราบว่า หากทะเลเรียบสภาพอากาศร้อนสัตว์น้ำจะหนีหายไปหมด ทำให้จับสัตว์น้ำได้น้อยลงกว่าปกติ หากทะเลมีคลื่นจะมีสัตว์น้ำชุกชุมกว่าในช่วงที่ทะเลเรียบ บริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลา

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา