มุกดาหาร ​-ใช้แก่งกะเบาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนำร่องเปิด Wellness Center สร้างรายได้ให้ชุมชน

มุกดาหาร ​-ใช้แก่งกะเบาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนำร่องเปิด Wellness Center สร้างรายได้ให้ชุมชน

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิด Wellness Center คลินิกบริการแพทย์แผนไทย สาขาโรงพยาบาลหว้านใหญ่ ณ แก่งกะเบา ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และนายแพทย์วุฒินันท์ วรรณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหว้านใหญ่ ร่วมด้วย

 

นายแพทย์วุฒินันท์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร มีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานเศรษฐกิจสุขภาพโดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพร เป้าหมายของจังหวัดมุกดาหารจะนำร่องที่แก่งกะเบา

 

จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง Wellness Center คลินิกบริการด้านการแพทย์แผนไทย ขึ้นที่อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแก่งกะเบา จัดตั้งเป็น Wellness Center คลินิกบริการด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลหว้านใหญ่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย และสมุนไพร เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน

   

แพทย์หญิงอุไรวรรณ กล่าวว่า การเปิด Wellness Center คลินิกบริการด้านการแพทย์แผนไทย ณ แก่งกะเบา เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าถึงการบริการสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนแบบยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว​ เดวิท​ โชคชัย มุกดาหาร รายงาน 092-5259777​