สุราษฎร์ธานี-จัดงาน 𝗦𝘂𝗿𝗮𝘁 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗶 𝗣𝗿𝗶𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰 Happy Pride Month ka Suratthani ครั้งแรกในเมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี-จัดงาน 𝗦𝘂𝗿𝗮𝘁 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗶 𝗣𝗿𝗶𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰 Happy Pride Month ka Suratthani ครั้งแรกในเมืองสุราษฎร์ธานี

 

กับการเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศบรรยากาศสีสันคึกคัก ที่ หน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี หน่วยงานสังกัด ในกระทรวง กระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนหลากหลายองค์กรกลุ่ม LGBTQIA + ได้รวมตัวกันตั้งขบวน เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ด้านความหลากหลายความเท่าเทียม การตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นมนุษย์ โดยมีการแต่งกายลากสีสัน สวยงาม เปิดกว้างทางความคิดในการแต่งกาย หลากสี ผ่านขบวนพาเหรด 6 สี ตั้งขบวนแห่งไปตามถนนชนเกษม ไปสิ้นสุดที่บริเวณแยกหอนาฬิกา สะพานนริศ โดยตลอดเส้นทาง มีผู้สนใจ ร่วมถ่ายภาพ ให้กำลังใจ ตลอดเส้นทาง

 

จากนั้น เวลา 18.30 น.นายแพทย์ จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานพิธีเปิดงาน Surat Thani Pride 2024 โดยมี นายกเทศมนตรี นครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และตัวแทนภาคส่วนต่างๆกลุ่ม LGBTQIA +เข้าร่วมจำนวนมาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่าเป็นโอกาสดีที่รัฐบาล เปิดโอกาสความเท่าเทียม เปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัย ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่ปลอดภัย สนับสนุนความเท่าเทียมกันและยอมรับความแตกต่างในสังคมมากขึ้น

 

นอกจากนี้ยังมีการประกวด MISS LGBT RAKSTHAI PRIDE 2024การแสดงจากกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ บูทให้ความรู้ด้านเพศสภาวะ บูทให้คำปรึกษาตรวจหาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บูทรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ และเพศสภาพ บูทให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต เป็นต้น
นายสิทธิเณศ เห้งทับ สุราษฎร์ธานี

 

ทีมข่าวปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา