ปทุมธานี โครงการการพัฒนาทักษะการประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์เสริมสร้างอาชีพของชุมชนวัดรังสิต

ปทุมธานี โครงการการพัฒนาทักษะการประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์เสริมสร้างอาชีพของชุมชนวัดรังสิต

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 น. ณ วัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการการพัฒนาทักษะการประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์เสริมสร้างอาชีพของชุมชนวัดรังสิต โดยมี ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรม และ สิทธิประโยชน์ พร้อมด้วย นายสมจิตร แก้วพร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักหก ที่ปรึกษาและสนับสนุนโครงการ, นายประทีป รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักหก ที่ปรึกษาและสนับสนุนโครงการ, นางสาวพรวลัย ถิระดำรงค์รุจน์ ผู้รับผิดชอบโครงการการพัฒนาทักษะการประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์เสริมสร้างอาชีพของชุมชนวัดรังสิต, นางสาวรุ่ง ร่มไทร วิทยากรบรรยาย

   

ส่วนภายในงาน นายสมจิตร แก้วพร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักหก ที่ปรึกษาและสนับสนุนโครงการ กล่าวต้อนรับประชาชนผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดในการจัดงาน ส่วนด้านนางสาวรุ่ง ร่มไทร วิทยากรบรรยาย ได้ให้ความรู้ด้านการทำดอกไม้จันทน์ โดยใช้วัสดุจากผักตบชวาและ ต้นกล้วย ที่รีไซเคิลเป็นกระดาษเป็นการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ ยังส่งเสริมการตั้งใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติ  สำหรับวัตถุประสงค์ ของโครงการคือการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่ชุมชนวัดรังสิต เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน พร้อมทั้งลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและชุมชนที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

     

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน