ปทุมธานี สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการทำงานของเครือข่ายทสม.

ปทุมธานี สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการทำงานของเครือข่ายทสม.

 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 9:30 น . ที่ เทศบาลเมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการทำงานของเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากนายไพบลูย์ ชายเกต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญพิเศษ ผู้อำนวยการ ส่วนสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี

 
พร้อมด้วยนางสาว กาญจนา  จอกลอย (วิทยากร), นางสาวจุฑารัตน์ ผจวบโชค วิทยากร) และ ประธานเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านทั้ง 7 อำเภอ และ สมาชิกใหม่ส่วนภายในงาน นายไพบลูย์ ชายเกต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญพิเศษ ผู้อำนวยการ ส่วนสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและให้รายละเอียดประวัติความเป็นมาของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีและแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ส่วนด้านนางสาว กาญจนา  จอกลอย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

และ นางสาวจุฑารัตน์ ผจวบโชค นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกาประชุม สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการทำงาน เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ของเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดปทุมธานี เสริมสร้างพลังงานเชิงบวกเพื่อขับเคลื่อนกลไกการทำงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดตัวกลไกการทำงานที่ให้กำลังใจและกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การประชุมนี้เป็นโอกาสที่ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างกัน

 

ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนวทางการดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ การพูดคุยและการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนจะเป็นจุดศูนย์กลางของการประชุมนี้ หวังว่าผลการประชุมนี้จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการเข้าใจและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในชุมชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ในระยะยาวต่อไป

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน