แม่ฮ่องสอน-ตชด.337 เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

แม่ฮ่องสอน-ตชด.337 เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

 

 

ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 หมู่ 7 บ้านหนองผักหนาม ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.ท.ณภัทร ชะวาลา ผบ.ร้อย ตชด.332 รรท. ผบ.ร้อย ตชด. 337 ได้ทำการการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 ประจำปี 2567 เพื่อให้การปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ทุกรูปแบบ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์ภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงที

   
พร้อมกันนี้ ข้าราชการตำรวจชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 12 นาย ได้มีการทบทวน เพิ่มศักยภาพซักซ้อมการใช้อุปกรณ์ ตรวจเช็คอุปกรณ์ยานพาหนะให้มีความพร้อมใช้ในการช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอจากประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ โดยสามารถติดต่อได้ที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน หรือติดต่อ 053-681-502

สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127