อยุธยา นายอำเภอลาดบัวหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ออกไปทำบัตรประจำตัวประชาชนให้คนพิการถึงที่บ้าน

อยุธยา นายอำเภอลาดบัวหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ออกไปทำบัตรประจำตัวประชาชนให้คนพิการถึงที่บ้าน

 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดบัวหลวง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา และสมาชิก อส. ลงพื้นที่เพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ถึงที่บ้าน ในตำบลพระยาบันลือ และตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามนโยบายของกรมการปกครอง และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

ในการบริการช่วยเหลือประชาชน ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ถึงที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ได้รับความสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนได้ ทั้งนี้นายอำเภอลาดบัวหลวงได้นำน้ำดื่มสะอาดที่มีผู้บริจาคไว้ไปมอบให้ด้วย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน