กาฬสินธุ์ชาวหนองสอรำบวงสรวงเทวดาพญาแถนขอฝนสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

เทศบาลตำบลหนองสอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชน ร่วมใจกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมอีสาน จัดขบวนแห่เซิ้งบั้งไฟ พร้อมรำบวงสรวงบูชาเทวดาพญาแถน ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลก่อนฤดูกาลทำนา

 


ที่สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ต.ลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 ของเทศบาลตำบลหนองสอ ที่ร่วมกับหน่วยงานราชการ และพี่น้องประชาชนได้ร่วมใจกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่นอีสานให้คงอยู่ และเผยแผ่ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป รวมทั้งเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในท้องถิ่น โดยมีนายจตุรพล อุ่นสถิตย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน นักเรียน เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

 

โดยในงานมีขบวนแห่บั้งไฟที่ประดับตกแต่งสวยงาม ขบวนเซิ้งบั้งไฟ ของแต่ละชุมชน และหมู่บ้าน ด้วยท่วงท่าที่อ่อนช้อยสวยงามตามจังหวะเพลง และรำเซิ้งบั้งไฟตามเสียงจังหวะกลองยาว ทำให้ผู้มาร่วมงานพากันตื่นตา ตื่นใจ และสนุกสนาน นอกจากนี้นางรำทุกขบวน รวมทั้งนายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานในพิธี และผู้ร่วมงานยังร่วมกันรำบวงสรวง บูชาเทวดาพญาแถน ขอให้ฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลก่อนลงปักดำทำนา และขอให้มีน้ำเพียงพอตลอดการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกด้วย

 

นายจตุรพล อุ่นสถิตย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ กล่าวว่า เทศบาลตำบลหนองสอร่วมกับหน่วยงานราชการ และพี่น้องประชาชนพร้อมร่วมใจกัน จัดทำโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมอีสาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่นอีสานให้คงอยู่ และเผยแผ่ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในท้องถิ่น รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของประเพณีท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น และเป็นการบูชาเทวดา พญาแถน เพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลก่อนลงปักดำนาตามความเชื่ออีกด้วย

 

ด้านนายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวว่า ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล โดยเป็นความเชื่อของชาวอีสานที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีความเชื่อว่าการจุดบั้งไฟขึ้นสูง เพื่อบูชาเทวดาพญาแถน ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล โดยจะจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี มีการแห่ขบวนบั้งไฟสวยงาม เซิ้งบั้งไฟ ประดับตกแต่งบั้งไฟสวยงาม และจุดบั้งไฟขึ้นสูง ทั้งนี้ประเพณีบุญบั้งถือเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นอีสานที่ควรสืบทอด และรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งในวันนี้ประชาชน เยาวชน ชาวเทศบาลตำบลหนองสอก็ได้ได้แสดงออกถึงพลัง การร่วมแรงร่วมใจกัน จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งต้องขอชื่นชม และขอบคุณที่ช่วยกันสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้อยู่สืบไป