ปทุมธานี เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพนะนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ปทุมธานี เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพนะนางเจ้าฯพระบรมราชินี

 

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายมานิตย์ แก้วพวง นายกเทศบาลตำบลตำบลเชียงรากใหญ่ เป็นประธานพีธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

   

มีนายชาญชัย สุวัฒนาประเสรฐ ปลัดเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง และพนักงานเทศกาลทุกนาย เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ได้รับการประสานงานจากจังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครอง ได้รับพระบรมอนุญาต ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จ พระนางเจ้าณพระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นขนาด ๘.๒๕ × ๑๑.๗๕ นิ้ว( A๔ )จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ แผ่น

     

เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกภาคกรุณาธิคุณต่อสถาบันมหากษัตริย์ จังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพิธี พระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

     

ด้านนายมานิตย์ แก้วพวง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากใหญ่ กล่าวเสริมว่าวันนี้ทางเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่เข้าร่วมพิธีส่วนบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยถ้าได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน