ฉะเชิงเทรา-กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมพลังท้องถิ่นบุกป่าไล่จับมอดไม้

ฉะเชิงเทรา-กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมพลังท้องถิ่นบุกป่าไล่จับมอดไม้

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 11.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ฝ่ายทหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย พันเอกสมพร สุขประเสริฐศิลป์
ฝ่ายปกครองอำเภอสนามชัยเขต อบต.ท่ากระดาน ผู้แทนกำนันตำบลท่ากระดาน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี
ภูธรสนามชัยเขต เจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อย 1306 กรมทหารพรานที่ 13 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่
ฉช.4 (ทุ่งพระยา) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.5 (นายาว) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ฉะเชิงเทรา
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง กรมป่าไม้ ได้ร่วมกันออกตรวจปรามปราบการกระทำผิด
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณพื้นที่ป่าบ้านนาอิสาน หมู่ที่ 16 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 พันเอกสมพร สุขประเสริฐศิลป์ หัวหน้ากลุ่ม
งานนโยบายแผน และการข่าวฯ พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุก
แผ้วถางทำลายป่า ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนาอิสาน หมู่ที่ 16 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายหลังจากที่มีผู้ยื่นหนังสือเรียนเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ จากการ
ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พบการบุกรุกแผ้วถางทำลายป่า โดยมีการลักลอบตัดไม้กระจายทั่วบริเวณ รวมทั้งมี
ร่องรอยการเคลื่อนย้ายไม้ออกนอกพื้นที่ ซึ่งทาง กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ คณะเจ้าหน้าที่จึงเข้าพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุดังกล่าว เพื่อร่วมกันตรวจสอบ
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ ได้ใช้เครื่องมือหาค่าพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (GPS ระบบ WGS 84) หาค่าพิกัด
/บริเวณกลางแปลง …

 
– 3 –
บริเวณกลางแปลง ได้ค่าพิกัด 47 P0810539 E 1494131 N อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม
และป่าสียัด ท้องที่ป่าบ้านนาอิสาน หมู่ที่ 16 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
บริเวณจุดเกิดเหตุตรวจพบมีการบุกรุก แผ้วถางต้นไม้ขนาดเล็ก ตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่ และตัดทอนเป็นท่อน
พร้อมทั้งนำไม้ที่ใช้ทำเป็นสินค้าได้ ออกจากพื้นที่ไปแล้วบางส่วน มีการเก็บริบสุมเผาไม้ขนาดเล็ก
และไม้ขนาดใหญ่ที่ยังเหลือไว้ในที่เกิดเหตุ มีร่องรอยการเผาทั่วบริเวณ สำหรับไม้ที่ถูกแผ้วถางและตัดโค่น
เป็นชนิดไม้ปอสา ไม้ขี้หนู ไม้พลับ ไม้ตะแบก ไม้นนทรี ไม้มะค่าโมง ไม้เกว้า ไม้กระเบา และไม้ขนาน
ตรวจสอบจากตอไม้ที่ถูกตัดโค่นมีขนาดความโตตั้งแต่ 20-120 ซม.

 

ตรวจสอบทั่วบริเวณพบไม้ที่ใช้ ทำเป็นสินค้าได้ จำนวน 9 ท่อน เป็นชนิดไม้มะค่าโมง จำนวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.138 ลูกบาศก์เมตร ไม้เกว้า
จำนวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.136 ลูกบาศก์เมตร ไม้กระเบา จำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 0.402 ลูกบาศก์เมตร
ไม้พลับ จำนวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.058 ลูกบาศก์เมตร ไม้ขนาน จำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 0.188 ลูกบาศก์เมตร
ไม้พลับแปรรูป จำนวน 1 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.131 ลูกบาศก์เมตร ไม้ทั้งหมด และตอไม้ทั้งหมดที่ตรวจ
พบ ไม่มีรูปรอยดวงตราของรัฐบาลตีประทับไว้ ตรวจพบเลื่อยโค้ง จำนวน 1 ปื้น ลักษณะเก่า วางอยู่บริเวณ
ที่เกิดเหตุ และตรวจพบแกลอนน้ำมัน วางกระจัดกระจายทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุ จำนวน 6 แกลอน (ไม่มีน้ำมัน
อยู่ในแกลลอน) ในพื้นที่เกิดเหตุมีการปลูกไม้ยูคาลิปตัสแล้วเต็มพื้นที่ ลักษณะขุดหลุมปลูก ความสูงของ
ต้นไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูก ตั้งแต่ 30-50 ซม. ปลูกมาแล้วประมาณ 1 เดือน คณะเจ้าหน้าที่ได้รังวัดขอบเขตรอบพื้นที่
ที่มีการบุกรุก จำนวน 10 จุด และจะดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป