ศรชล.ร่วม ทช. สร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ศรชล.ร่วม ทช. สร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

 


วันที่ 29 พ.ค.66 เวลา 09.00 น. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” ในพื้นที่ ศรชล.ภาคที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี โดย นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผอ.ศรชล.จังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

 

มอบนายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมประกายเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
.โดยมี น.อ.ชลทัย รัตนเรือง รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้ ความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะทะเล และไมโครพลาสติก ที่กระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

โดยสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าและตระหนักรู้ในฐานะเจ้าของทะเลร่วมกันที่จะปกป้องดูแลทะเลของไทย ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมด้วยกำลังพล ศรชล./ศคท.จังหวัดเพชรบุรี ทั้งสิ้น 160 คน
“ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”

 

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี
#ศรชล
#thaimecc
#ศรชลภาค1
#thaimecc1
#รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล