วัดพระธาตุเชิงชุมฯ และ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม กราบสมเด็จพระพุฒาจารย์ .. เปิดพลังบุญโครงการสร้างยอดทองคำ พระธาตุเชิงชุม(ส่วนท้ายสุด) และเตรียมฉลองสมโภชพระธาตุฯ รอบ 2500 ปี

วัดพระธาตุเชิงชุมฯ และ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม กราบสมเด็จพระพุฒาจารย์ .. เปิดพลังบุญโครงการสร้างยอดทองคำ พระธาตุเชิงชุม(ส่วนท้ายสุด) และเตรียมฉลองสมโภชพระธาตุฯ รอบ 2500 ปี

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร พร้อม ผู้แทนมูลนิธิพุทธภูมิธรรม
โดยมี
– พระครูกิตติธรรมนิวิฐ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
– พระครูสกลวรานุกิจ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมฯ และคณะสงฆ์ของวัด
– อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม
– พลตรีฉัตรไชย ประจุศิลป เลขาฯ มูลนิธิฯ

เข้ากราบถวายรายงาน
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

ในโครงการสร้างปลียอดทองคำ
(ส่วนที่ 3) องค์พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร

และกราบสักการะขอพร พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองคำ)
เพื่อความเป็นสิริมงคล
ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

ขอบารมีองค์หลวงพ่อทองคำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นำพาผู้มีบุญร่วมพลัง ให้โครงการสำเร็จราบรื่น เป็นพลังบุญให้พระพุทธศาสนาและผืนแผ่นดิน

กราบอนุโมทนาสาธุครับ🙏🙏🙏