รอง ผอ.ศรชล./ผบ.ทร. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในพื้นที่ทางทะเลจังหวัดระยอง

รอง ผอ.ศรชล./ผบ.ทร. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในพื้นที่ทางทะเลจังหวัดระยอง

 

   
เมื่อ 28 พ.ค.67 พล.ร.อ.อะดุง พันธ์เอี่ยม รอง ผอ.ศรชล./ผบ.ทร. และ พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เลขาธิการ ศรชล. /เสธ.ทร. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในพื้นที่ทางทะเลจังหวัดระยอง โดยมี น.อ.พัฒนศักดิ์ พิมดา รอง ผอ.ศรชล.จังหวัด รย. น.อ.อาทิตย์ สุขบำรุง หน.ศคท.จังหวัด รย. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ ร่วมให้การต้อนรับ โดย รอง ผอ.ศรชล.จังหวัด รย. และ หน.ศคท.จังหวัด รย. ได้ บรรยายสรุปการปฏิบัติงานในพื้นที่ทางทะเลจังหวัดระยอง รวมถึงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน ศคท.จังหวัด รย. ถนนสุขุมวิท อ.เมืองระยอง จว.ระยอง

     

จากนั้น รอง ผอ.ศรชล. และคณะ เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อหารือข้อราชการกับ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ผอ.ศรชล.จังหวัด รย. แต่เนื่องจาก ท่านติดราชการเร่งด่วนจำเป็นที่กระทรวงมหาดไทย กทม. จึงได้มอบให้ นายกัฬชัย เทพวชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับแทน ณ ห้องสุนทรพิพิธ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่ปฎิบัติงานร่วมกับ ศรชล.จังหวัด รย. เช่น ประมงจังหวัดระยอง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง แรงงานจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือข้อราชการร่วมกันพร้อมมอบของที่ระลึกของจังหวัดระยอง แก่ รอง ผอ.ศรชล.และคณะ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645