กาฬสินธุ์-ชาวบ้านเฮ! สภา “คำเหมือดแก้ว” อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมกว่า 12 ล้านบาท

ชาวบ้านใน ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์เฮลั่น หลังสภาเทศบาลฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพขีวิต จำนวน 36 โครงการ งบประมาณ 12,436,000 บาท

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน ตามที่เมื่อวานนี้ (27 พ.ค.67) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบล (ทต.) คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 โดยมีนายวันชัย คำแหงพล ประธานสภา ทต.คำเหมือดแก้ว เป็นประธานการประชุม มีนางสาวลำพรรณ คำแหงพล นายก ทต.คำเหมือดแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายณรงฤทธิ์ อุปจันโท รองปลัด ทต.คำเหมือดแก้ว และสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ทั้งนี้ ต่างต้องการเห็นพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาว ต.คำเหมือดแก้ว

 

นายวันชัย คำแหงพล ประธานสภา ทต.คำเหมือดแก้ว กล่าวว่า ตามแผนพัฒนาตำบล 9 หมู่บ้านในพื้นที่ ทต.คำเหมือดแก้ว ที่ทางผู้บริหาร ร่วมกับคณะผู้บริหารสภาฯ และสภาฯ ได้พิจารณากลั่นกรอง บรรจุในแผนเพื่อรองรับงบประมาณเพื่อการสนับสนุนโครงการ ปัจจุบันมีทั้งหมด 36 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความสำคัญต่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนชาว ต.คำเหมือดแก้ว ทั้ง 9 หมู่บ้าน และรวมไปถึงเพื่อการสาธารณประโยชน์ทั่วไปอีกด้วย

นายวันชัยกล่าวอีกว่า สำหรับงบประมาณ ที่จะนำมาใช้เพื่อดำเนินการทั้ง 36 โครงการดังกล่าว เป็นงบประมาณจากเงินสะสม จำนวน 12,436,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมประชุม เพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณดังกล่าว ซึ่งเป็นการขออนุมัติและเป็นมติของสภา บรรยากาศเป็นไปด้วยความปรองดอง สมานฉันท์ ก่อนที่จะมีมติเห็นชอบ 6 เสียง ไม่เห็นชอบ 5 เสียง และงดใช้สิทธิ์ 1 เสียง

ด้านนายวิรัตน์ บุญหล้า อายุ 74 ปี อดีตกำนันตำบลคำเหมือดแก้ว กล่าวว่า ในนามตัวแทนชาว ต.คำเหมือดแก้ว ขอขอบคุณนางสาวลำพรรณ คำแหงพล นายก ทต.คำเหมือดแก้ว และคณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภา ทต.คำเหมือดแก้วทั้ง 2 เขต ที่มีความพร้อมเพรียง และมีมติเห็นชอบให้มีการใช้งบประมาณ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ทำให้ชาวบ้านทุกคนตื่นเต้นดีใจ ที่ชุมชนของตน จะได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง จากการบริหารงบประมาณอย่างเป็นธรรม

นายวิรัตน์กล่าวเพิ่มเติมว่า ทต.คำเหมือดแก้ว เป็น อปท.ขนาดกลาง ที่ผ่านมามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และศักยภาพในการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นรุ่นใหม่ ของนายพิบูรณ์ คำแหงพล อดีตนายก ทต.คำเหมือดแก้ว โดยมีการพัฒนาถนนหนทางระหว่างหมู่บ้าน ถนนเพื่อการเกษตร ขยายไฟฟ้า ระบบประปาสะอาด เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง กระทั่งได้รับการรับรอง เป็นตำบลต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่ง ใน จ.กาฬสินธุ์

 

“อย่างไรก็ตาม ในการอนุมัติใช้เงินสะสมประจำปี 67 จำนวนกว่า 12 ล้านบาทดังกล่าว ในนามตัวแทนชาวบ้านคนหนึ่ง ที่อยากเห็นท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณนางสาวลำพรรณ คำแหงพล นายก ทต.คำเหมือดแก้ว และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ที่มีความตั้งใจจริง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของชาวบ้าน ด้วยการร่วมแรง ร่วมใจพัฒนา โดยสนับสนุนให้มีการใช้งบประมาณเงินสะสมในครั้งนี้” นายวิรัตน์กล่าวในที่สุด