นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส พร้อมคณะต้อนรับ คุณ NATALIE DAU นักวิ่งหญิงชาวออสเตรเลีย นักวิ่งตามโครงการวิ่งเดี่ยว 1,000 กิโลเมตร

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส พร้อมคณะต้อนรับ คุณ NATALIE DAU นักวิ่งหญิงชาวออสเตรเลีย นักวิ่งตามโครงการวิ่งเดี่ยว 1,000 กิโลเมตร

 

 

ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส นายอำเภอบาเจาะ นักเรียนโรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวอำเภอบาเจาะ ให้การต้อนรับ คุณ NATALIE DAU นักวิ่งหญิงชาวออสเตรเลีย นักวิ่งตามโครงการวิ่งเดี่ยว 1,000 กิโลเมตร ครอบคลุม 3 ประเทศ (ไทย -มาเลเซีย-สิงคโปร์) ซึ่งในเวลา 19.30 น. ได้วิ่งมาถึงโรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ตามเป้าหมาย

 

จากนั้น คุณ NATALIE DAU นักวิ่งหญิงชาวออสเตรเลีย และคณะผู้จัด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ เป็นเงิน 37,500 บาท ตามโครงการวิ่งเดี่ยว 1,000 กิโลเมตร ครอบคลุม 3 ประเทศ (ไทย -มาเลเซีย-สิงคโปร์)โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดขึ้น และในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเสื้อที่ระลึกให้แก่นักวิ่งอีกด้วย

   

และในวันพรุ่งนี้ (27 พ.ค.67) คณะจะออกเดินทางต่อ ไปยังด่านพรหมแดนตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นจุดพักที่ 5 ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซีย
สำหรับโครงการฯดังกล่าว ได้ใช้เส้นทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นมา ไปยังประเทศมาเลเซีย และสิ้นสุดการวิ่ง 1,000 กม. เพื่อเฉลิมฉลองวันวิ่งสากล ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์.

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส