พันโท นายแพทย์ โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร นำทีมเยี่ยมชม รพ.กรุงเทพภูเก็ต

พันโท นายแพทย์ โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร นำทีมเยี่ยมชม รพ.กรุงเทพภูเก็ต
พันโท นายแพทย์ โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ก่อตั้ง และ ซีโอโอ บ.สหเวชกิจ (ประเทศไทย) จำกัด (Allied Health (Thailand) Co.,Ltd) พร้อมด้วย คุณจุตินันท์ สุวรรณกิจบริหาร Head of Marketing บ. สหเวชกิจ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยที่ครบวงจรในด้านของการประสานงานความต้องการเชิงสุขภาพของผู้รับบริการกับทางพันธมิตรในเครือต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการทางการแพทย์ในมาตรฐานและความสะดวกสบายให้ได้มากที่สุด (Wellness and Medical Tourism Agency in Thailand) นำทีมเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลผู้นำทางการแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้ของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลJCI โดยทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยมี แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมด้วยคณะของโรงพยาบาลให้การต้อนรับและนำชมศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย นอกจากนี้ทางคณะยังแนะนำห้องพักผู้ป่วยแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายขณะเข้าพักและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ แก่ผู้รับบริการ
ในการเยี่ยมชมโรงพยาบาลพันธมิตรในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการให้บริการด้านการฟื้นฟูความสมบูรณ์แข็งแรงของสุขภาพร่างกายและจิตใจ (Wellness Tourism) เช่น การตรวจสุขภาพแบบครบวงจร โปรแกรมฟื้นฟูผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม เป็นต้น และ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาใช้บริการทางการแพทย์เพื่อรักษาปัญหาสุขภาพ รักษาพยาบาล และ ฟื้นฟูสุขภาพครบวงจร (Medical Tourism) รวมถึงกิจกรรมอื่นใดเพื่อส่งเสริมให้มีการบริการที่ครบวงจร โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการด้านการรักษาสุขภาพในประเทศไทยให้กับนักท่องเที่ยวและคนไทยมากยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจในการปรึกษาทางด้านสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่บริษัท สหเวชกิจ (ประเทศไทย) จำกัด โทร (+66) 064-141-6198 อีเมล [email protected] หรือ เฟซบุ๊ก alliedhealththailand​​​​

# # # #