กระบี่-ทกจ.กระบี่ พร้อม Staff เข้าพบ ผวจ.กระบี่ สรุปความพร้อมจัดงาน”Krabi Gastronomy Route”

กระบี่-ทกจ.กระบี่ พร้อม Staff เข้าพบ ผวจ.กระบี่ สรุปความพร้อมจัดงาน”Krabi Gastronomy Route”

 

   

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ ปลอดวงศ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ และทีมบริษัทสานฟ้า เข้าพบนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และ พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ รวมถึงได้พูดคุยร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 4 ร้าน คือ ร้านอาหารอัญชลี ร้านปากน้ำซีฟู้ด ร้านพอลเบเกอรี่ และร้านโบทานี่ คาเฟ่ เพื่อปรึกษาหารือการเตรียมการจัดโครงการ “Krabi Gastronomy Route เส้นทางสายกิน เต็มอิ่มด้วยความอร่อย”

     

ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 ณ ลานประติมากรรมปูดำ จังหวัดกระบี่ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการนำเสนอเมนูสร้างสรรค์จากวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ การนำเสนอเส้นทางอาหารของจังหวัดกระบี่ที่มีเสน่ห์และน่าสนใจ เชื่อมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์อาหารของจังหวัดกระบี่ รังสรรค์ให้มีความเป็นอัตลักษณ์ เพื่อเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวรับรู้และเดินทางมาสัมผัสเส้นทางอาหารของโครงการฯ ส่งเสริมและสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับพื้นที่จังหวัดกระบี่ไปสู่ความยั่งยืนต่อไป