“เพราะคุณคือครอบครัวของเรา” “รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ เฝ้าดูแลสุขภาพใจ ไม่ว่าใครก็สำคัญ ”

“เพราะคุณคือครอบครัวของเรา” “รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ เฝ้าดูแลสุขภาพใจ ไม่ว่าใครก็สำคัญ ”

 

   

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพจิต กองสุขภาพจิต ดำเนินการตรวจประเมิน คัดกรองปัญหาสุขภาพจิตแก่ทหารกองประจำการ ผลัด 1/67 รอบ 2 เพื่อให้ทหารกองประจำการที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้รับการรักษาและมีระบบการติดตามอย่างต่อเนื่องจำนวน 116 นาย ณ หมวดแพทย์ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เมื่อ 16 พ.ค.67

   

#I will do my best #
#กองสุขภาพจิตรพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.#
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#
#Fit For The Future #