นราธิวาส-คนร้ายเดินสายเผากล้องวงจรปิด ใน จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่คาดคนร้ายเตรียมก่อเหตุใหญ่

นราธิวาส-คนร้ายเดินสายเผากล้องวงจรปิด ใน จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่คาดคนร้ายเตรียมก่อเหตุใหญ่

 


เมื่อ 16 พ.ค.67, 0600 โดยจุดแรก ฉก.ทพ.46 ได้รับรายงานการตรวจพบการก่อเหตุก่อกวนในพื้นที่รับผิดชอบ อ.รือเสาะ จว.น.ธ. จำนวน 8 จุด ดังนี้
1. พื้นที่ ต.ลาโล๊ะ จำนวน 2 จุด
1.1 เผากล้องวงจรปิด บริเวณวงเวียนในพื้นที่บ้านบริจ๊ะ หมู่ 7 ต.ลาโล๊ะฯ พิกัด 47 ได้รับความเสียหาย
1.2 เหตุเผายางรถยนต์บนถนน บริจ๊ะ – บ้านลาโล๊ะ ในพื้นที่บ้านบริจ๊ะ หมู่ 7 ต.ลาโล๊ะฯ
2. ในพื้นที่ ต.รือเสาะออก จำนวน 1 จุด

– เหตุก่อกวนเผายางรถบริเวณกลางเนินเส้นทาง 4016 ในพื้นที่บ้านกาโด๊ะ หมู่ 4 ต.รือเสาะออกฯ
3. ในพื้นที่ ต.สามัคคี จำนวน 3 จุด
3.1 เหตุก่อกวนเผายางรถบนถนนเส้นทางรอง รอยต่อ หมู่ 4 บ้านบาโงกือเต๊ะ – หมู่ 5 บ้านละหาน ต.สามัคคีฯ
3.2 เหตุก่อกวนเผายางรถบริเวณถนนเส้นทางรองใกล้สะพานกลางทุ่งนา รอยต่อ หมู่ 2 บ้านมะนังปันยัง- หมู่ 5 บ้านละหาน ต.สามัคคีฯ ในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านละหาน ต.สามัคคีฯ

3.3 เหตุเผายางรถบริเวณบาราเซาะบ้านโต๊ะแนปา หมู่ 6 ต.สามัคคีฯ
4. พื้นที่ ต.สาวอ จำนวน 1 จุด
– เหตุเผายางรถบนถนนหน้า โรงเรียนดารุลอันวาร์ ในพื้นที่หมู่ 2 บ้านสาวอฮูลู ต.สาวอฯ
5. พื้นที่ ต.สุวารี จำนวน 1 จุด

 

– เหตุเผายางแขวนบนเสาไฟฟ้า หน้า อบต.สุวารีเก่า ในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านกูโบร์ ต.สุวารี
)สาเหตุ เป็นการก่อกวนสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการปิดกั้นพื้นที่ ทำพื้นที่ให้ปลอดภัยจะทยอยเข้าตรวจสอบ
เบื่องต้นเจ้าหน้าที่เขื่อคนร้ายต้องการทำลายกล้องวงจรเพื่อเตรียมก่อเหตุใหญ่ เนื่องจากที่ผ่านมาคนร้ายได้เดินสายก่อเหตุเผาโรงไฟฟ้าหลายแห่ง จ.ยะลา ซึ่งกล้องวงจรสามารถบันทึกคนร้ายขณะก่อเหตุ จนสามารถติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุได้ จึงวางแผนทำลายกล้องก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการ

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส