คณะผู้บริหารโรงแรมเครือเซ็นทารา เข้าพบหารือตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพา โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน

คณะผู้บริหารโรงแรมเครือเซ็นทารา เข้าพบหารือตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพา โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน

คณะผู้บริหารของโรงแรมเครือเซ็นทารา นำโดย มร. ไมเคิล เฮนสเลอร์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้มีโอกาสเข้าพบและหารือร่วมกับ รศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี (ที่ 8 จากขวา) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำข้อตกลงโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและความชำนาญในสายอาชีพการโรงแรมของนักศึกษา

ผู้บริหารของโรงแรมได้เล็งเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษาในการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่วงการทำงานในอนาคต นอกจากนี้ การร่วมมือกันในโครงการนี้ยังเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ