Allied Health (Thailand) จับมือองค์กรพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

Allied Health (Thailand) จับมือองค์กรพันธมิตร
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
(Wellness and Medical Tourism) ให้กับผู้รับบริการทั่วโลกบริษัท สหเวชกิจ (ประเทศไทย) จำกัด (Allied Health (Thailand) Co., Ltd.) ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ด้วยการนำเสนอการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญรวมถึงให้บริการปรึกษาทางการแพทย์และบริการแพ็คเกจการรักษาพยาบาลเฉพาะบุคคลและสุขภาพอื่น ๆ ให้กับผู้รับบริการทั่วโลก ด้วยความร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำและองค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทางด้านสุขภาพอื่น ๆ
ในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการแพทย์ของประเทศไทยสู่นานาประเทศ เพื่อตอกย้ำความพร้อมในการผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก
พันโท นายแพทย์ โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ก่อตั้ง และ ซีโอโอ บ.สหเวชกิจ (ประเทศไทย) จำกัด (Allied Health (Thailand) Co.,Ltd) กล่าวว่า เรามีเป้าหมายในการยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในประเทศไทยด้วยการนำเสนอบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และ มาตรฐานโดยทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
วิสัยทัศน์ของบริษัทของเราคือใช้จุดเด่นของประเทศในเรื่องการเป็น Tourist Destination และ Medical Hub อันดับต้น ๆ ของโลก ดึงผู้ป่วยต่างชาติเข้ามารับบริการในเมืองไทย โดยเมืองไทยถูกจัดเป็นอันดับต้นๆของโลกในการเป็น Medical Destination ที่มีจุดแข็งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ ได้แก่ มาตรฐานการดูแลทางด้าน Healthcare ในระดับที่ดี โดยเฉพาะมาตรฐานระดับสากล JCI
(Joint Commission International) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่คอยตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้การรับรองคุณภาพแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งเราเป็นประเทศที่ได้รับ JCI มากที่สุดในเอเชีย สองคือราคาที่สมเหตุสมผลและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่หลากหลายเช่น ด้านการทำศัลยกรรมความงามและแปลงเพศ ด้านทันตกรรม ด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากและอื่น ๆ ผู้ให้บริการของเรามี Service & Hospitality Mentality ที่ดี มีความยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจ และประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย จึงเป็นจุดเด่นของเมืองไทยทั้งสิ้น
นอกจากนี้ การจะยกระดับให้เมืองไทยเป็นผู้นำด้าน Medical Tourism ยิ่งขึ้นไปนั้นคือการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการทำงาน ความร่วมมือกันทางด้านสุขภาพในการให้บริการระหว่าง โรงพยาบาล โรงแรม สปา ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ บริษัททัวร์ ฯลฯ โดยประสานจุดเด่นของแต่ละที่มาร่วมกัน หรืออัปเกรดเซอร์วิสให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็ว รวมถึงการนำเทคโนโลยี Health Tech มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ที่สำคัญคือการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้มากขึ้นในเรื่องของการสร้างภาพจำในธุรกิจนี้และจุดประสงค์หลักคือเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลคือ Ignite Thailand นั่นเอง
สำหรับกิจกรรมในงาน มีการเสวนาเรื่อง Exploring the Global Health Landscape: Thailand’s position as a premier medical tourism hub. โดย พันโท นายแพทย์ โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร และ คุณจุตินันท์ สุวรรณกิจบริหาร Head of Marketing บ.สหเวชกิจ (ประเทศไทย) จำกัด
(Allied Health (Thailand Co.,Ltd.) ร่วมกล่าววัตถุประสงค์การจัดงานและความร่วมมือ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน (BDMS), บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน), บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โกลบอล เด็นทัล คอมเพล็กซ์ จำกัด, บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน), บริษัท ปราณ ลีฟวิ่ง จำกัด สมาคมพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น
สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีผลให้เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บริการการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค (Wellness tourism) ความร่วมมือในการให้บริการ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพครบวงจร (Medical tourism) และกิจกรรมอื่นใดเพื่อส่งเสริมให้มีการบริการที่ครบวงจร ตามที่พันธมิตรเห็นสมควร โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในประเทศไทยให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่บริษัท
สหเวชกิจ (ประเทศไทย) จำกัด โทร (+66) 06-4141-6198 อีเมล [email protected] หรือ เฟซบุ๊ก alliedhealththailand