อยุธยา – เทศบาลอยุธยาจัดพิธีมอบเสื้อลายฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้หน่วยงานในสังกัดสุดปลาบปลื้ม

อยุธยา – เทศบาลอยุธยาจัดพิธีมอบเสื้อลายฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้หน่วยงานในสังกัดสุดปลาบปลื้ม

 

   

วันที่ 13 พฤศภาคม ที่สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีมอบเสื้อลายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รูปเรือสำเภาโบราณ” ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

     

ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เป็นมหามงคลอย่างยิ่งกับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตนได้ทำหนังสือในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวพระนครศรีอยุธยา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ามอบภาพวาดฝีพระหัตถ์เป็นภาพเรือสำเภาล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำ พร้อมกับข้อความ “อยุธยาค้าขายต่างประเทศแต่โบราณ” จึงได้จัดเสื้อสีประจำวันพระราชสมภพ มอบให้ผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครูโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต่างสุดปลาบปลื้ม

 

สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา