ปทุมธานี คัดเลือกผ้าลายดอกรักราชกัญญา (ลายดอกรักราษฎร์ภักดี)” ผ้าทอยกดอก 4 ตะกอ จากเส้นใยบัวหลวงควบกับเส้นฝ้าย เป็นสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567

ปทุมธานี คัดเลือกผ้าลายดอกรักราชกัญญา (ลายดอกรักราษฎร์ภักดี)” ผ้าทอยกดอก 4 ตะกอ จากเส้นใยบัวหลวงควบกับเส้นฝ้าย เป็นสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567

   

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.67 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมเจ้าพระยาปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นางบุษบา บุญญลักษม์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 โดยมี นายประจัญ จันทร์เนตร พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยได้ร่วมกันพิจารณาตัดสินการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่ให้จังหวัดดำเนินการร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยของแต่ละจังหวัด

   

ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี มีผ้าส่งเข้าประกวดจำนวน 12 ชิ้น ประกอบด้วย 1. ผ้าผืน 1.1.ผ้าทอมือ จำนวน 2 ชิ้น 1.2.ผ้าปักมือ จำนวน 2 ชิ้น 1.3.ผ้าบาติก/พิมพ์ลาย/มัดย้อม จำนวน 3 ชิ้น 1.4.Eco-print จำนวน 1 ชิ้น 2.ผ้าปักมือ (ในกรอบรูป) จำนวน 4 ชิ้น โดย ผ้าที่ได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดผ้าจังหวัดปทุมธานี ชื่อผลิตภัณฑ์ “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา (ลายดอกรักราษฎร์ภักดี)” เป็นผ้าทอยกดอก 4 ตะกอ ผลิตจากเส้นใยบัวหลวงควบกับเส้นฝ้าย (ใยบัวหลวงก้านดอกบัวและฝ้ายของจังหวัดฯ) ของ นางสาวสุภัชชา ลิมติยะโยธิน กลุ่มพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน