ลำพูน-ชวนเที่ยวงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567 “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน”

ลำพูน-ชวนเที่ยวงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567 “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน”

 

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน” พร้อมด้วย นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นางบัวผัด สวัสดิ์จิตต์ ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ นายนิวัฒน์ชัย พรหมมาแบน ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์มอญ นางสาวยุรีพรรณ แสนใจยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง – ลำพูน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ุ 5 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทยอง ไทลื้อ ไทยวน มอญ และกะเหรี่ยง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณโรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน

นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน” ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สานศิลป์ถิ่น ชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน” ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 21.00 น.
ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ในจังหวัดลําพูน ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และเพื่อเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจใน วิถีชีวิต ชาติพันธุ์ การสร้างรายได้ให้กับชุมชน อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของเมืองลำพูน เกิดการพัฒนาต่อยอด ทั้งในแง่การจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม และทำให้ลําพูนเป็นเมืองแห่ง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถี เชื่อมโยงการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่บนฐานดิจิทัลให้เป็นเมืองเก่าที่ Smart ต่อไปในอนาคต โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ 5 ชาติพันธุ์ ที่เข้าร่วมได้แก่ ไทยอง ไทลื้อ ไทยวน มอญ และกะเหรี่ยง

นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรม Highlight วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ขบวนแห่ “ชาติพันธุ์สร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน” พิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่
การประกวดแต่งกายงาม ธีมชาติพันธุ์ลำพูนสร้างสรรค์ ชิงรางวัล Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท การประกวด “หนูน้อยสร้างสรรค์ชาติพันธุ์ลำพูน” การประกวดการทำอาหาร “ชาติพันธุ์ สร้างสรรค์สุขภาพ” ประเภทชุมชนชาติพันธุ์

 

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 การแสดงแบบแฟชั่นโชว์ผ้าชาติพันธุ์ “Lamphun Ethnic Fashion Show”การประกวดการทำอาหาร “ชาติพันธุ์ สร้างสรรค์สุขภาพ” ประเภทเยาวชนชุมชนชาติพันธุ์ การเสวนา “จากอดีตสู่ปัจจุบัน จากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจ
สรรสร้าง”

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 การประกวด “นางงามชาติพันธุ์ลำพูน”
การเสวนา “ทุนทางวัฒนธรรม สู่การสร้างสรรค์ชุมชน” การประกวดการทำอาหาร “ชาติพันธุ์ สร้างสรรค์สุขภาพ” ประเภทบุคคลทั่วไป มินิคอนเสริ์ต ตู่ ดารณี ศิลปินคนลำพูน

 

กิจกรรมตลอดการจัดงาน มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม นิทรรศการอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี บ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลอง นิทรรศการผ้า “ข่วงกาดชาติพันธุ์” อาหาร และสินค้าทางวัฒนธรรม การแข่งขันทำอาหาร  การแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น การแสดงดนตรีศิลปปินชาติพันธุ์ ลุ้นรับรางวัล Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท และความบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย

 

ภาพ-ข่าว นภาพร ขัติยะ