พังงา-ศรชล.ภาค 3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความตระหนักรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลพื้นที่ฝั่งอันดามัน

พังงา-ศรชล.ภาค 3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความตระหนักรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลพื้นที่ฝั่งอันดามัน

 

 

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ที่โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมี พล.ร.ต.จักรกฤษณ์ กลีบจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการสร้างความตระหนักรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการขับเคลื่อนองค์ความรู้ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

 

สู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา ของจังหวัดชายทะเลฝั่งอันดามัน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเลให้กับครูผู้สอนในสถานศึกษาของจังหวัดชายทะเลฝั่งอันดามัน ให้มีความรู้อย่างท่องแท้ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนา ใช้ประกอบควบคู่กับหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล นำไปสอนกับนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้การสัมมนาครั้งนี้ ในทางปฏิบัติแล้วได้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบด้วยการประชุมเตรียมการจำนวน 3 ครั้ง การอบรมความรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกล จำนวน 6 วัน วันละ 1 หัวข้อ มีครูลงทะเบียนเข้ารับการอบรมทางไกลจำนวน 601อบรมครบ 6 ชั่วโมงจำนวน 200 คน และมี ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัดและครูตัวแทนจากจังหวัดชายทะเล 6 จังหวัด เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้จำนวน 50 คน
ขอบคุณภาพข่าว ส.ปชส.จ.พังงา

นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา