อุตรดิตถ์-“ ป.21 พัน.20 ร่วมกับ ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์”

อุตรดิตถ์-“ ป.21 พัน.20 ร่วมกับ ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์”

 

 

เมื่อ 7 พฤษภาคม 2567 กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านปากทางเหนือ หมู่ 13 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค

 

ซึ่งทางหน่วยได้จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถบรรทุกน้ำ 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากการประสบปัญหาขาดแคลนน้ำไม่เพียงพอต่ออุปโภคบริโภค โดยทางหน่วยได้แจกจ่ายน้ำดังกล่าวจำนวน 2 เที่ยว จำนวน 20,000 ลิตร ณ บ้านปากทางเหนือ หมู่ 13 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน