ปทุมธานี ประชุมเตรียมการรับ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565

ปทุมธานี ประชุมเตรียมการรับ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.67 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พล.ร.ท.ปิติ ต๊ะวิชัย ร.น. สำนักงานเสนาธิการในพระองค์ 904 เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 4,186 คน ณ หอประชุมกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน