บสย. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา “บสย. ร่วมใจ ทำดี เพื่อสังคม” ครั้งที่ 2

บสย. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โครงการ “บสย. ร่วมใจ ทำดี เพื่อสังคม” ครั้งที่ 2 ร่วมซ่อมแซม ทาสี เครื่องเล่นเด็ก ปลูกต้นไม้ ณ สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์

 

บสย. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 ในโครงการ “บสย. ร่วมใจ ทำดี เพื่อสังคม” ครั้งที่ 2 ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซ่อมแซม ทาสี เครื่องเล่นเด็กที่ชำรุด พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ณ สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์

 

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 บสย. ได้จัดโครงการ “บสย. ร่วมใจ ทำดี เพื่อสังคม” ครั้งที่ 2 โดยผู้บริหาร พนักงาน บสย. สำนักงานเขตห้วยขวาง และสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน พร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซ่อมแซม ทาสีเครื่องเล่นเด็กที่ชำรุด

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ พร้อมส่งมอบเครื่องเล่นเด็กชุดใหม่ โดยมี นายอุกฤษฏ์ องตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตห้วยขวาง เป็นผู้รับมอบ และ พ.ต.ท.ปิตินันท์ แก้วดวงเทียน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

โครงการ “บสย. ร่วมใจ ทำดี เพื่อสังคม” เป็นโครงการที่จัดขึ้น เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงการเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณและพฤติกรรมที่ดีสู่การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม และช่วยเหลือสังคมและชุมชน ทั้งในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ตามแผนปฏิบัติการด้าน CG และด้าน CSR ปี 2567

ทั้งนี้ บสย. ได้ดำเนินโครงการ “บสย. ร่วมใจ ทำดี เพื่อสังคม” ครั้งที่ 1 โดยมอบวีลแชร์ ฝีมือคนพิการ มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อสนับสนุนโอกาสการสร้างงาน และสร้างอาชีพตามความเหมาะสมของกลุ่มคนพิการ แก่ มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อส่งต่อให้กับคนพิการ และผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้รถเข็นต่อไป