รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบสะพานแบบถอดประกอบได้ (Bailey Bridge) จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบสะพานแบบถอดประกอบได้ (Bailey Bridge) จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี

 

วันนี้ 2 พฤษภาคม 2567 ที่ บริเวณสะพานข้ามคลองหลวงแพ่ง หมู่บ้านเลคการ์เด้นโฮม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานรับมอบสะพานแบบถอดประกอบได้ (Bailey Bridge) จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สืบเนื่องมาจากคืนวันที่ 7 มีนาคม 2567 สะพานในพื้นที่ตำบลคลองหลวงแพ่งถล่มลงมา เมื่อวันที่ 7 มี.ค.67 ที่หมู่บ้านเลคการ์เด้นโฮม หมู่ 2 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และระแวกใกล้เคียง จำนวน 380 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีทาง สัญจรเข้า – ออก โดยเบื้องต้นจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาดังกล่าว และรับทราบปัญหาความเป็นมาของสะพาน รวมถึงพื้นที่ก่อสร้าง จึงได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี ติดตั้งสะพานแบบถอดประกอบได้ (Bailey Bridge) เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการเดินทางสัญจรไป – มา การแก้ไขปัญหาในระยะยาวองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง ได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างสะพานที่มั่งคงแข็งแรง ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางต่อไป