พิษณุโลก แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมทหารใหม่เพื่อให้กำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่น้องคนเล็ก

พิษณุโลก แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมทหารใหม่เพื่อให้กำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่น้องคนเล็ก

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 1300 พลโท กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 3 /รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยคณะฝ่ายอำนวยการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่ 1 ปี พ.ศ.2567 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก

พลโท กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้พบปะพูดคุยกับน้องทหารใหม่ที่เข้ามารายงานตัวที่หน่วยฝึก เพื่อถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ สภาพครอบครัว ปัญหาต่างๆที่เป็นห่วงระหว่างที่จะต้องทำการฝึก และได้ให้กำลังใจแก่น้องๆ พลทหารใหม่ จะช่วยดูแลครอบครัวทางบ้านช่วงที่ทำการฝึกทหารใหม่ โดยจะมีหน่วยต้นสังกัดคอยติดตาม สอบถาม และให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเข้าไปแก้ปัญหา เพื่อให้น้องทหารใหม่ทุกนาย ได้มีความมั่นใจและสบายใจ ตลอดระยะเวลาการฝึกทหารใหม่ ซึ่งในผลัดนี้มีทหารใหม่ที่ได้สมัครใจเข้ารับราชการผ่านการสมัครทางระบบออนไลน์และสมัครในระหว่างการคัดเลือกทหารเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมและกองทัพบก ในการที่จะลดการเกณฑ์ทหารแล้วเปลี่ยนมาเป็นการสมัครใจเข้ารับราชการทหาร ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้ความสำคัญกับทหารใหม่เป็นอย่างยิ่ง

แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้พบปะ พูดคุยกับทหารใหม่พร้อมทั้งให้ ความมั่นใจกับทหารใหม่ ในเรื่องการฝึกทหารใหม่ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ที่เน้นย้ำให้การฝึกทหารใหม่ ดำเนินการฝึกอย่างเป็นระบบ การพัฒนาร่างกายแบบค่อยเป็นค่อยไปตามสภาพร่างกายแต่ละคน การปรับสภาพร่างกายจากพลเรือน ไปสู่การฝึก เพื่อความแข็งแรงของร่างกายตามขั้นตอน การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อให้เป็นทหารที่มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพ พร้อมปฏิบัติหน้าที่หลังจากจบการฝึกหลักสูตร จากนั้นจึงค่อยพัฒนาเพิ่มพูนความสามารถตามห้วงระยะเวลาต่อไปย่างเป็นระบบ

ที่ผ่านมาในห้วงที่ทหารใหม่รายงานตัวเข้ารับราชการนั้น ทางหน่วยฝึกทหารใหม่ ยังได้เปิดให้ญาติทหารใหม่ ได้เข้าชมสถานที่ฝึก ที่พักและสถานที่ต่างๆภายในหน่วยฝึก เพื่อให้ญาติทหารใหม่ได้ทราบ ถึงสภาพความเป็นอยู่ของลูกหลานตนเองและมีการกำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับญาติทหารใหม่ทุกนาย เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร ให้ญาติทหารใหม่ได้รับทราบความเป็นอยู่ของทหารใหม่อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

ในระหว่างการฝึก ได้เน้นย้ำต่อหน่วยฝึกทหารใหม่ให้ดำเนินการฝึกตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ในเรื่องการดูแลความเป็นอยู่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่พัก ที่รับประทานอาหาร ที่ประกอบอาหาร ห้องน้ำห้องส้วม และพื้นที่ต่างๆภายในหน่วยฝึก ต้องถูกต้องตาม สุขลักษณะ การรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย มีเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ คอยดูและตลอด 24 ชั่วโมง มีรถพยาบาล มีแพทย์ พร้อมดูแลตลอดเวลา หากน้องทหารใหม่ มีอาการเจ็บป่วย สามารถ รักษาพยาบาลได้ตลอดจนกว่าจะหายจากอาการเจ็บป่วย

ทุกหน่วยฝึกในกองทัพภาคที่ 3 ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของกำลังพลทุกนาย ที่เสียสละ ในการเข้ามารับใช้ชาติ ในระหว่างรับราชการที่หน่วยนั้น หน่วย ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ อาหารและโภชนาการ สิทธิสวัสดิการ อย่างดีและครบถ้วน รวมถึงส่งเสริม ให้พลทหารทุกนาย ก่อนจะปลดประจำการได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือการทำมาหาเลี้ยงชีพ ตามขีดความสามารถ หากต้องการสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนักเรียนนายสิบ หน่วยสนับสนุน ในด้านของการเตรียมนำความรู้ความสามารถให้พลทหารทุกนาย ซึ่งหน่วยจะดูแลตั้งแต่ก่อนเข้ามาเป็นทหารจนปลดประจำการออกไป
และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ผ่านมากองทัพน้องที่ 3 ได้มอบหมายให้ พันเอก พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์ ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพน้อยที่ 3 และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวทหารกองเกินที่มีกำหนด เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในวันที่ 1 พ.ค. 67 จำนวน 3 นาย ดังนี้

1. นาย​ ชวลิต​ สายพูน​ 74/1 ต.ดินทอง​ อ.วังทอง​ จังหวัด พิษณุโลก
2. นาย หรรษธร​ เล็กมี​ ​ 178 หมู่​2​ ต.มะต้อง​ อ.พรหมพิราม​ จังหวัด พิษณุโลก
3. นายวีรภัทร​ แก้วโภคา​ ​ 426/40 หมู่​ 8​ ต.อรัญญิก​อ.เมือง​ จังหวัด พิษณุโลก
ทั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวของทหารฯ พร้อมแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระบบความเป็นอยู่ การฝึก สิทธิสวัสดิการขณะที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ เพื่อให้ครอบครัวได้คลายความกังวลใจ และมั่นใจในกองทัพบก และสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวทหาร ซึ่งหน่วยจะได้ช่วยดูแล แก้ปัญหา หากทางครอบครัวมีปัญหาในระหว่างการทำการฝึก และยังได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ช่วยดูแลแก้ไขปัญหาอีกทาง

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก