รอง ผอ. สพป.สงขลา เขต 2 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ปีที่ 1

รอง ผอ. สพป.สงขลา เขต 2 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ปีที่ 1

 


วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมายให้นางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ. สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 ในสังกัด สพป.สงขลา เขต 2

โดยสยามอินโนเวชั่นมีเดีย เป็นผู้ดำเนินการโครงการดังกล่าว มีคุณครูให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 108 คน เป็นการจัดอบรมฝึกปฎิบัติการ “การสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1” คาดว่าผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้สามารถนำความรู้ เทคนิควิธีการต่างๆส่งต่อถึงตัวผู้เรียนได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา