ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือมอบเงินรายได้จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท

ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือมอบเงินรายได้จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท

 

ในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๔๕น.ณ ห้องรับรอง บก.ทร. (พระราชวังเดิม) พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือรับมอบเงินจากคุณพัชรนันษ์ พชรวรทิพย์ ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ และคณะโดยมี พลเรือโท พาสุกรี วิลัยรักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นำคณะสมาชิกชมรมเพื่อมอบเงินรายได้ จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ
FLY NAVY RUN FOR SEA & CHILD 2023 เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ กองการบินทหารเรื่อ กองเรือยุทธการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อหารายได้ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และกิจกรรม สาธารณกุศลของกองทัพเรือ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้วคณะฯ จึงขอมอบเงินดังกล่าวให้แก่หน่วยงานในความดูแลปกครองของกองทัพเรือ เพื่อดำเนินการ และกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้


๑. มอบให้กับกองทัพเรือ สำหรับ
– สวัสดิการของกำลังพล กองทัพเรือ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐บาท
และ กองทุนน้ำใจไทย เพื่อ ผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใช้
และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐บาท

๒. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
– ทุนการศึกษาบุตร ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐บาท
๓. โครงการแด่น้องผู้มีความหวัง (สมาคมภริยาทหารเรือ)
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
4. โครงการปลูกหญ้าทะเลเพื่ออนุรักษ์พะยูน
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
และ ๕.ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์อากาศยานนาวี
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท