กระบี่ พบผู้สูงวัยอายุเกิน 100 ปี มากกว่า 52 คน อายุมากสุด 115 ปี เคล็ดลับทานอาหารปราศจากสารพิษ และอารมณ์ดี

กระบี่ พบผู้สูงวัยอายุเกิน 100 ปี มากกว่า 52 คน อายุมากสุด 115 ปี เคล็ดลับทานอาหารปราศจากสารพิษ และอารมณ์ดี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมสุขภาพของผู้สูงวัย อายุเกิน 100 ปี ในพื้นที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางส้า บ่อหนา อ.104 ปี บ้านเลขที่ 24 ม.9 ต.คลองขนาน และนางลี้ฝ้า อ่อนแอ อายุ 103 ปี อยู่บ้านเลขที่ 132 ม.2 บ้านเกาะปู ต.เกาะศรีบอยา พบว่าทั้ง 2 คน สุขภาพค่อนข้างร่วงโรยตามอายุ โดยมีลูกหลานคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จากการสอบถามเคล็ดลับที่มีอายุยืนส่วนใหญ่จะตอบว่าทานอาหารปลอดสารพิษและอารมณ์ดีจิตใจดี

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน รองนายกสภาการสภาการศึกษา จ.กระบี่ กล่าวว่า ในทุกปี ทางสภาการศึกษา จ.กระบี่ จะมีโครงการออกเยี่ยมผู้สูงวัยอายุเกิน 100 ปี โดยได้ทำมาตั้งแต่ปี 2565 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น

จากข้อมูลพบว่า ในช่วงแรก เมื่อปี 65 ที่ทางสภาการศึกษาได้ออกสำรวจผู้สูงอายุ เกิน 100 ปี พบว่ามีจำนวนมากถึง 60 กว่ารายแต่ปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 10 ราย และในปีนี้ 2567 ทางสภาการศึกษาฯพบมีผู้สูงวัย ที่อายุเกิน 100 ปี ใน จ.กระบี่ มีอยู่อีก 53 คน เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ในจำนวนผู้สูงวัยที่มีอายุ 114 ปี ชื่อนางแป้ง ชนะกุล อยู่บ้านเลขที่ 1/1 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน