ทัพเรือภาคที่1 ร่วมพิธีเปิด จี ซี ศูนย์การเรียนรู้ปิโตรเคมีไทย ณ จว.ระยอง

ทัพเรือภาคที่1 ร่วมพิธีเปิด จี ซี ศูนย์การเรียนรู้ปิโตรเคมีไทย ณ จว.ระยอง

 


ทัพเรือภาคที่1 โดย พล.ร.ต.กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 ร่วมพิธีเปิด GC Chemical Experience Campus หรือ จีซี ศูนย์การเรียนรู้ปิโตรเคมีไทยณ จว.ระยอง เยี่ยมชมต้นไม้ที่ทรงปลูกของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี


GC Chemical Experience Museum มิวเซียมปิโตรเคมี และ Innovation Center ซึ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยที่เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

#ทัพเรือภาคที่1
#เทิดทูนสถาบันยึดมั่นระเบียบวินัยประชาชนภูมิใจทะเพลไทยมั่นคง
#Fit_for_the_Future