กระบี่-ทกจ.กระบี่ ขับเคลื่อนโครงการ ccc กับเครือข่ายภาคี ด้าน ท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่

กระบี่-ทกจ.กระบี่ ขับเคลื่อนโครงการ ccc กับเครือข่ายภาคี ด้าน ท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่

 

วันที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge : CCC) โดยมีนายคณากร ปันทะโชติ หัวหน้ากลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ นายศุภศิลป์ คงอัครเดชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายจิรพันธ์ สุคัมภีรานนท์ และนางสาวนิตยา ส้มเทศ ผู้ดูแลโครงการ CCC เป็นตัวแทนกิจกรรม Calories Credit Challenge : CCC แนะนำภาพรวมโครงการ, วิธีการใช้งาน Application Calories Credit Challenge : CCC, วิธีการเข้าแคมเปญ ทุกแคลคุณค่า ชวนคนไทยรวมทีมฟิต, แนะนำระบบบริหารจัดการแคมเปญ สำหรับ Admin, แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬา เพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต จังหวัดกระบี่, และกิจกรรมร่วมสนุกกับ CCC สะสมแคลอรี่ในครั้งนี้