เชียงใหม่-สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ จัดงาน”สุขสะหลีปี๋ใหม่เมือง”ประจำปี 2567

เชียงใหม่-สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ จัดงาน”สุขสะหลีปี๋ใหม่เมือง”ประจำปี 2567

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ ห้องอาหารครัวคชา อ.เมือง เชียงใหม่ สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ จัดงาน“สุขสะหลีวันปี๋ใหม่เมือง”สูมาคารวะสระเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์ สายท่องเที่ยว อดีตนายกสมาคมฯ และมัคคุเทศก์อาวุโส สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 โดยมี นางพิกุล เรืองไชย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยมัคคุเทศก์เชียงใหม่ทุกรุ่น ทุกวัย ทุกภาษา จำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน

นางพิกุล เรืองไชย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดพิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์ อดีตนายกสมาคมฯและมัคคุเทศก์อาวุโสสายท่องเที่ยว ประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตขอสุมาคารวะ และขอพรปีใหม่จากครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาชีพท่องเที่ยว อดีตนายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ และมัคคุเทศก์อาวุโส ที่ชาวมัคคุเทศก์ เคารพรัก เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบประเพณีปีใหม่เมืองของล้านนา เพื่อเป็นการพบปะกันสังสรรค์ และสร้างความสมานสามัคคีในหมู่มัคคุเทศก์

ทั้งนี้มี อาจารย์สายท่องเที่ยว ที่มาร่วมงานรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง ปี 2567 ได้แก่ อาจารย์นันทนา ปกป้อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,อาจารย์ฉัตรแก้ว สิมารักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,อาจารย์วรพล วัฒนเหลืองอรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,อาจารย์จันทร์เพ็ญ เจ้ากลดี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง และดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ อดีตนายกสมาคมฯคุณสมฤทธิ์ ไหคำ,คุณกรกช โขนงนุช ,คุณสีหเดช เจียเจษฎา มัคคุเทศก์อาวุโส อ.สุวิทย์ จันทรธาดา ,คุณทรงศักดิ์ ดินขุนทด ,คุณอนุพงษ์ ทั้งวงศ์สกุล ,อ.พยอมทิพย์ ชัยชนะ ,คุณประไพพิมพ์ นันตาวรัตน์ ,คุณอุดม ชิดนายี ฯลฯ

ภายในงานมี ขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัว การแสดงฟ้อนขันดอก ฟ้อนมองซิงมอง และตีกลองสะบัดชัย ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนอดีตนายกสมาคมฯ ตัวแทนมัคคุเทศก์อาวุโส กล่าวแสดงความรู้สึก ท่ามกลางบรรยากาศความรักความสามัคคี

 

พัฒนชัย/เชียงใหม่