ชลบุรี-โครงการ ZOO DAY CAMP บอกรักษ์สัตว์ป่า อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ชลบุรี-โครงการ ZOO DAY CAMP บอกรักษ์สัตว์ป่า อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

 

 

 

วันนี้ (วันพุธที่ 24 เมษายน 2567) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับ นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจโรงกลั่น ฯ พร้อมด้วย ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเปิดการอบรมเยาวชนโครงการ ZOO DAY CAMP บอกรักษ์สัตว์ป่า อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ซึ่งมีเยาวชน นักเรียน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 40 คน และวิทยากรพี่เลี้ยง 15 คน จาก 11 โรงเรียน โดยในครั้งนี้ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรมของสวนสัตว์เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท


ด้านนายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ได้กล่าวว่า โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่เราดำเนินร่วมกันมาอย่างยาวนานกว่า 23 ปี ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ ในพื้นที่จัดแสดงต่าง ๆ อาทิ กรงนกใหญ่, Forest of Asia, Cats complex เพื่อให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชม และเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์, สนับสนุนโครงการสวนสัตว์สัญจร โดยการนำองค์ความรู้จากสวนสัตว์ไปให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้กันถึงที่โรงเรียน และโครงการอบรม Zoo Day Camp ในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการความร่วมมือที่สำคัญอย่างยิ่งระหว่างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น ให้เยาวชนของเราได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสัตว์ป่า และสัตว์ทะเล อย่างรอบด้าน สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า ให้ทุกคนช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน


นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ ZOO DAY CAMP บอกรักษ์สัตว์ป่า อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับเป็นการดำเนินการครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการรณรงค์ให้เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนช่วยกันรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีการรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จากการได้เข้ามาเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อันเป็นรากฐาน ของการพัฒนาเยาวชนในสังคมที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 3 หน่วยงานหลัก คือ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ร่วมมือกันดำเนินงานมุ่งเน้นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เป็นประโยชน์ต่อสังคมมายาวนานกว่า 23 ปี เกิดการดูแลและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่และช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่กับพวกเราตลอดไป