เชียงใหม่-สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่”น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ประจำปี 2567”

เชียงใหม่-สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่”น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ประจำปี 2567”

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 17.00-18.00 น.สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ จัดขบวนแห่ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567 น้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 9 แหล่งน้ำสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ เพื่อสรงน้ำ และสักการะ พระพุทธ
สิหิงค์ หรือพระสิงห์เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และ
เพื่อนำมาแจกจ่ายแก่ประชาชนคนเชียงใหม่ในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนางพิกุล เรืองไชย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และสมาชิก แต่งกายด้วยชุดล้านนา ผ้าพื้นเมือง ร่วมขบวนแห่ คึกคักตลอดเส้นทาง

ขบวนได้เริ่มเดินจากข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อประกอบพิธีสวดเจริญพุทธมนต์น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาค ภาคเหนือ ส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมเดินขบวนในครั้งนี้

นางพิกุล เรืองไชย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ กล่าวว่า สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ จัดขบวนแห่ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567 “น้ำทิพย์พุทธาภิเษก จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 9 แหล่งน้ำสำคัญ” เพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความศรัทธา ร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา ในฐานะที่มัคคุเทศก์ถูกเรียกชื่อว่าเป็น ” ทูตวัฒนธรรม ” ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย Soft Power ที่สวยงาม และเพื่อแสดงการถึงพลังความรัก ความสามัคคีของพี่น้องมัคคุเทศก์เชียงใหม่

ขบวนแห่ของสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ประกอบด้วย ผู้ร่วมขบวน 70 คน ขบวนแห่เสลี่ยงน้ำทิพย์ ขบวนเครื่องแห่เครื่องสักการะ ขบวนช่างฟ้อน ขบวนแห่ฆ้อง กลอง ฉาบ ล้านนา ( กลองซิงมอง ) และขบวนการละเล่นล้านนา

 

นภาพร/เชียงใหม่